En förskola på Öland


Flisan förskola och fritids öppnades som ett föräldrakooperativ 1994. Vi driver vår verksamhet för alla barn upp till tolv år! Det innebär att vi har en fritidsverksamhet för de äldre barnen före och efter deras skoldag.

Hos oss arbetar fyra pedagoger och en kock! Anna är vår fantastiska föreståndare och tillsammans med Josse, Sara, Moa och Josefine ser de till att våra barn möts av nyfikenhet och glädje.

Flisanpersonalen inspireras av en pedagogik som heter Reggio Emilia. Den kommer från Italien och idag är det många svenska förskolor som inspireras av den samma. I korta drag arbetar man mycket nära barnen, där man låter deras teorier och hypotesprövande få stort utrymme. Som pedagog arbetar man med dokumentationer som verktyg för att man tillsammans med barnen kan utveckla projekten framåt.

På Flisan är traditioner viktigt. Vi har årligen exempelvis sommarfest och Luciafirande samt en Nobelfest där barnen på kvällstid får komma på bankett, prisutdelning och disco!

Flisans mat

Vi strävar efter att servera våra barn en så god och allsidig kost som möjligt. Vår kock Josefin tillagar mat från grunden varje dag med en ekologisk och närproducerad inriktning. Vi handlar vår egen mat, odlar lite på gården och barnen finns alltid med i ett nära samarbete med köket. På gården står det givetvis en kompost.

Allmän matglädje

Matglädje för oss är att se barnen utveckla intresse och engagemang för såväl råvaror som tillagningsprocesser, och få dem känna gemenskap och samhörighet genom de aktiviteter och upplevelser måltiderna frambringar. Vill vill öka våra barns medvetenhet kring hur människor, natur och samhälle påverkar varandra genom att erbjuda alla våra barn möjlighet att utöva inflytande och känna delaktighet i alla de processer som utgör deras vardag, där måltiderna är en väsentlig del.

Att barnen får kunskap om vart ifrån maten kommer, hur den ska hanteras och tillagas, vara med och bestämma menyn, får möjlighet att på ett lustfyllt sätt använda sina förmågor att skapa, uttrycka sig, undersöka, urskilja, och förstå samband tror vi stimulerar till utveckling och lärande på många olika sätt och genererar i ökad självkänsla då barnen får möjlighet att känna tilltro till sin egen förmåga.

Med tanke på miljön

Vi använder oss av ekologiska produkter och närproducerade varor i så stor utsträckning som möjligt och odlar ibland en del själva så som potatis, morötter, rädisor och örter. Vi besöker bondgårdar och Capella- gården (Trädgårdsskola) i hög utsträckning för att barnen ska få ta del av odling och få insikt i lantbruk, på så vis tror vi barnen får lära sig att värna om vår natur och miljö. Maten som blir över säljer vi till föräldrar. I Förskolans stadgar står det också att vi strävar emot en så giftfri förskola som möjligt. Allt nytt och gammalt som köps in ska vara giftfritt.

Utbud

Barnen får möjlighet att välja mellan olika drycker så som mjölk, yoghurtsmoothie, osötad jordgubbsdryck, äppelmust av äpplen från barnens egna trädgårdar, samt vatten. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Frukost och mellanmål brukar bestå av olika grötsorter med mjölk, hembakat bröd, pålägg, yoghurt och flingor, ägg, pannkakor, frukt och grönsaker.

Trivsel

Matplatsen ligger i direkt anslutning till köket vilket gör att barnen känner många spännande dofter och hör när maten puttrar i grytorna. Flera av de allra minsta barnen har visat på stort tekniskt intresse och nyfikenhet för köksmaskinerna och kommer gärna till bakbordet när de hör en köksapparat gå i gång. Vi tillåter matplatsen att förändras ofta för att skapa nyfikenhet, glädje men också tydlighet, beroende på vad vi vill förmedla, hur barngruppen ser ut, och vilket projekt vi för tillfället arbetar med. Vid fest dukar vi långbord och dekorerar med tillhörande dekoration för pågående projekt. Ibland kommer det till exempel in en korvvagn och en korvgubbe, ibland vänder vi borden upp och ner, lägger ut filtar och skapar en mysig inomhuspicknick genom att sitta på golvet och äta och låter fantasin ta oss i väg. Mellanmålet försöker vi äta utomhus så länge vädret tillåter.

Mötet med barnen

Vi försöker skapa intresse och engagemang genom att låta maten vara en stor del av de projekt vi arbetar med i vardagen. Barnen har full inblick i det dagliga köksarbetet, och får ofta möjlighet att vara med i köket. Vi har ingen vägg mellan kök och övrig verksamhet utan en stor bakbänk som mötesplats där barnen kan bli delaktiga i tillagningsprocessen och matlagningen ses som ett naturligt inslag i vardagen.

På ett lekfullt sätt blir måltidspedagogiken en värdefull resurs i barns lärprocesser då de får möjlighet att använda alla sina sinnen i tillägnandet av lärandet. I nästan alla våra projekt försöker vi involvera måltidspedagogiken och låta den bli en del av projektet.

Ett exempel är vårt projekt “Språkligt växande” där vårt mål var att öka barnens intresse för skrift och symboler. Vi inledde projektet med en bokstavsfest, där barnen, kocken och pedagogerna klädde ut sig med inspiration av symboler och bokstäver. Vi fyllde dagen med många olika aktiviteter där ibland bakning av bokstavsbröd, barnen fick bygga bokstäver av majskrokar och konstruera bokstäver av spagetti. Vår kock lagade och skapade tillsammans med pedagogerna och barnen en bokstavsbuffé i syfte att skapa rolig, god och lärorik mat. Buffén avnjöts sedan i form av festligt långbord.

 

Barnen turas om att hjälpa till i köket och vara med och laga maten. Vi vill inte tvinga barnen till att smaka utan ha infört tittportioner för att barnen successivt ska vänja sig vid nya smaker.

Vi tränar barnen på att invänta varandra och inte lämna bordet förrän alla känner sig nöjda. Detta för att inte skapa en stressig matsituationen för de barn som tar längre tid på sig att äta. Vi nyttjar måltidstillfällena till att skapa goda samtal, ibland med fokus på lärande, ibland med fokus på reflektion, berättande eller bara relationsskapande. Vår kock ger ibland en klurighet att fundera över under måltiden.

Barnen är delaktiga i upprättandet av menyn genom att först få titta i olika kokböcker och tidningar och därefter skriva och rita de recept de önskar och delger det sen för sina kompisar. Vi har sett att barnen på så vis blir inspirerade att välja andra maträtter än traditionella barnklassiker.

Vår kock och vi pedagoger utövar sapere med barnen på olika sätt, vilket innebär att barnen får närma sig olika råvaror genom sina sinnen. Barnen får smaka, lukta, titta, känna och lyssna.

Det kan vara allt från att tugga knäckebröd med hörselkåpor till att besöka tokiga häxan och känna och gissa vad hon har för ingredienser i sina hemliga påsar, eller skapa sig en rolig figur av mackan med tomatögon, morotsnäsa, paprikamun och hår av groddar. Detta tror vi bidrar till matglädje och en positiv stämning kring matsituationen.

Matglädjeambassadör

Barn, personal och föräldrar har stort inflytande och får komma med önskemål om både meny och matprojekt. Personalen och kocken har ett nära samarbete och diskuterar vid varje veckomöte hur kockens arbete kan involveras i förskolans projektarbete. Alla föräldrar sitter i förskolans styrelse som gemensamt bestämt att lägga stor vikt på mat och miljöfrågor. Förskolans föräldrar har länge haft en mat och miljögrupp som aktivt arbetat med utvecklingen av dessa frågor.

Långsiktig satsning

Kocken har fått kompetensutveckling genom att gå på utbildning i måltidspedagogik som kocken själv önskat, även förskolechef och pedagoger har deltagit på utbildningar inom måltidspedagogik,  matlagningskurser och matmässor.    

Flisans miljö

Det är speciellt att bo och vara uppvuxen på Öland med den säreget vackra natur vi omger oss av. Vi har turen att ha både nära till alvar, odlingslandskap och skogsområden vilket vi givetvis utnyttjar. 2013 satsade vi lite extra på att förbättra vår utemiljö på gården och har nu därför odlingsbäddar, en pilékoja, en stor pergola som ska ge skugga på varma soliga sommardagar samt nymålad klätterställning. Under 2014 har vi påbörjat ett projekt där vi även ska satsa på vår inomhusmiljö med målet att bli en giftfri förskola. Vi följer Naturskyddsföreningens rekommendationer vilket bland annat innebär att vi minskar på plaster i köket och i leksaker samt använder parfymfria produkter vid städ och hygien. Vid nyinköp har vi en policy att följa, allt för att successivt bli en så giftfri förskola som möjligt.

Sara

Josefine H

Lotta

Gittan