En förskola på Öland

Flisan är en förskola som ligger i Vickleby på Öland. Förskolan och fritids öppnade som ett föräldrakooperativ 1994. Vi driver vår verksamhet för alla barn upp till tolv år! Det innebär att vi har fritidsverksamhet för de äldre barnen före och efter deras skoldag.

Hos oss jobbar fyra pedagoger och en kock som ser till att våra barn får en trygg och utvecklande vardag. Vår pedagogiska verksamhet styrs av skollagen och skolverkets läroplan Lpfö 18. Vi har med hjälp av våra föräldrainsatser sett till att våra barn har hög peronaltäthet och möjlighet att jobba i mindre grupper under dagen. Detta för att våra barn ska få en bra start för ett livslångt lärande!

Kooperativet har tillgång till två elcyklar som gör att vi med lätthet kan ta oss till Alvaret, Vicklebyskogens naturreservat, Haga parks kustlinje och närliggande odlingslandskap. Vi prioriterar utomhusvistelse och ser fördelarna av att röra sig och vistas mycket utomhus. Barnen som sover mitt på dagen sover i vårt vindskydd på gården.

Vi följer Naturskyddsföreningens rekommendationer för att vistas i en giftfri förskola och tillsammans med barnen arbetar vi för en hållbar utveckling. 

Matglädje

Maten är ett viktigt inslag på Flisan. Vi strävar efter att servera våra barn en god och allsidig kost. Vår kock lagar mat från grunden varje dag med en ekologisk och närproducerad inriktning. 

2017 vann Flisans föräldrakooperativ Arlas Guldko för bästa matglädjeförskola, enligt juryns motivering:

”Det här är en förskola som genomsyras av en äkta matglädje där alla är delaktiga. Köket har en central plats både rent fysiskt men också i den pedagogiska verksamheten. Barnen är med och påverkar vad som ska serveras på förskolan och man räknar, känner, luktar, smakar och har bokstavsfester. Dessutom har all personal på förskolan fått kompetensutveckling i måltidspedagogik. Och med kocken som brinner för sin uppgift som en matglädjeambassadör så kan det inte gå fel!”