En förskola på Öland

Flisan är en förskola, med en syskongrupp, som ligger i Vickleby på södra Öland.

Här arbetar fyra pedagoger och en kock som ser till att barnen får en trygg och utvecklande förskoletid. Vår pedagogiska verksamhet styrs av skollagen och Skolverkets läroplan Lpfö 18. Med hjälp av föräldrainsatser har vi säkerställt en hög personaltäthet och möjlighet att jobba i mindre grupper under dagen. Detta för att barnen ska få en bra start för ett livslångt lärande!

Kooperativet har tillgång till två elcyklar vilka bidrar till att vi med lätthet kan ta oss till Alvaret, Vicklebyskogens naturreservat, Haga parks kustlinje och närliggande odlingslandskap. Vi prioriterar utomhusvistelse och ser fördelarna av att röra sig och vistas mycket utomhus.

Vi följer Naturskyddsföreningens rekommendationer för att vistas i en giftfri förskola och tillsammans med barnen arbetar vi för en hållbar utveckling. 

Matglädje

Maten är ett viktigt inslag på Flisan. Vi strävar efter att servera en god och allsidig kost. Vår kock lagar varje dag mat från grunden med en ekologisk och närproducerad inriktning. Barnen är delaktiga i viktiga moment i köket så som planering av meny, dela grönsaker, baka, göra granola, duka och bjuda in sina kamrater till dagens lunch.

2017 vann Flisans föräldrakooperativ Arlas Guldko för bästa matglädjeförskola!