Kooperativ

Flisans föräldrakooperativ är en ekonomisk förening där alla inröstade familjer sitter med i styrelsen. Föreningen hyr huset av kommunen och får kommunal barnpeng för att kunna driva förskola och fritids. Varje familj engagerar sig i föreningen genom att delta i obligatoriska styrelsemöten en kväll i månaden, arbeta sina insatsdagar samt vara aktiv i en arbetsgrupp för att driva Flisan på bästa sätt.

Det är viktigt att man är införstådd i att det är ett åtagande, om än ett roligt sådant, att engagera sig i Flisan.

Flisan håller stängt fyra veckor på sommaren.

Insatsdagar

Föräldrar arbetar i barngrupp på fredagar. Det rör sig ungefär om 20 timmar / familj och termin.

Flisans arbetsgrupper

Som förälder blir man invald i en grupp vilka sköter den bakomliggande
driften av förskolan. Vi har en styrelsegrupp, ekonomigrupp, lönegrupp, personalvårdandegrupp, trivselgrupp, IT-grupp, HLR-grupp, husgrupp och städgrupp.