Kooperativ


Flisans föräldrakooperativ startade sin verksamhet 1994 och drivs som en ekonomisk förening där alla inröstade familjer sitter med i styrelsen. Föreningen hyr huset av kommunen och får kommunal barnpeng för att kunna driva förskola och fritids. Varje familj engagerar sig i föreningen genom att delta i obligatoriska styrelsemöten, arbeta sina insatsdagar samt vara aktiv i en grupp för att driva Flisan på bästa sätt. Det är viktigt att man är införstådd i att det är ett åtagande, om än ett roligt sådant, att engagera sig i Flisan.

Flisan håller stängt fyra veckor på sommaren.

Insatsdagar

Föräldrar arbetar i barngrupp på fredageftermiddagar eller under tiden personalen har sin planering. Under vårterminen 2015 arbetar varje förälder ca 8 timmar i barngruppen totalt, uppdelat på 1-4 tillfällen. Vi har anställd personal som sköter den dagliga städningen av lokalerna.

Flisans arbetsgrupper

Som förälder blir man invald i en grupp vilka sköter den bakomliggande driften av förskolan. Vi har en ekonomigrupp, lönegrupp, personalvårdandegrupp, mat- och miljögrupp, trivselgrupp, IT- och marknadsföring och husgrupp. I styrelsen sitter förutom en medlem från varje familj även en förälder som ordförande och en som sekreterare i styrelsen. Styrelsemöte har vi en kväll i månaden.